www.eme-ad.com    Начало За Нас Продукти Качество Партньори Контакти
Фирма ЕМЕ-АД - Смолян е възприела принципа да удовлетворява в най-висока степен нуждите на потребителя и да цени качеството и опазването на околната среда.  

Добрият мениджмънт, дългогодишен професионален опит на персонала, доброто техническо оборудване и въведената и успешно прилагана система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2000 са фактори, които обуславят високото качество на произвежданата продукция. Фирмата притежава сертификат за качество № 78 100 046275 04.10.2004 на TUV NORD CERT. Усилията ни в опазването на околната среда са възнаградени със сертификат ISO 14001:2004 № 78104 046275 на TUV NORD CERT.

Фирмата притежава лаборатории за физични и химични измервания и осъществява качествен входящ, междуоперационен и изходящ контрол. Оборудвани са физична и химична лаборатории с рентгенов и радиационен измервателни уреди за измерване дебелината на всички видове покрития, уред за спректрален анализ за определяне състава на металите, виброустановки,установки за изпитания на якост, опън и удар, камери за изпитания при ниски и високи температури и влага.

Затвореният цикъл на производство позволява да се контролира производствения процес от доставките до крайния продукт. Високото качество на произвежданите продукти , в съчетание с доказаната коректност в деловите отношения са превърнали фирма ЕМЕ АД- Смолян в желан партньор.

Начало | За Нас | Продукти | Качество | Партньори | Контакти © 2016 ЕМЕ АД